Lovutvalget for Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett

Leder Stordrange, Bjørn SANDS Advokatfirma DA
Medlem Farbrot, Sven Advokatfirma Tofte AS
Medlem Holstrøm, Jarle Wallevik Advokatfirmaet Schjødt AS
Medlem Larsen, Tine Dæhlin Sand Advokatfirma AS
Medlem Mørkved, Birgitte Bie Advokatfirmaet Mageli DA