Lovutvalget for Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett

Leder Stordrange, Bjørn SANDS Advokatfirma DA
Medlem Farbrot, Sven Advokatfirma Tofte Hald AS
Medlem Holstrøm, Jarle Wallevik Advokatfirmaet Schjødt AS
Medlem Hurlen, Chirsti Erichsen Advokatfirmaet Lund & Co DA
Medlem Mørkved, Birgitte Bie Advokatfirmaet Mageli DA