Lovutvalget for strafferett og straffeprosess

Leder Reiss-Andersen, Berit Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA
Medlem Brosveet, Anders Elden Advokatfirma AS
Medlem Enger, Lars Mathias Advokatfirmaet Dietrichson AS
Medlem Heiberg, Bernt Elden Advokatfirma AS
Medlem Hjort, Christian B. Advokatfirmaet Hjort AS
Medlem Juritzen, Heidi
Medlem Mæland, Stian Advokat Stian Mæland co/ Advokatfelleskapet Mette Y. Larsen
Medlem Skjerdal, Karl Nicolai Vogt Fend advokatfirma DA
Medlem Skjønsberg, Simen Perminow Advokatfirmaet Sulland AS
Medlem Sulland, Frode Advokatfirmaet Sulland AS