Lovutvalget for velferds- og trygderett

Leder Hole, Thorgeir Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Medlem Bleikvassli, Siw Namsos kommune
Medlem Grammeltvedt, Gorm Grammeltvedt Advokatfirma AS
Medlem Schei, Anette Advokatfirmaet Judicia DA