Lovutvalget for velferds- og trygderett

Leder Grammeltvedt, Gorm Grammeltvedt Advokatfirma AS
Medlem Bleikvassli, Siw Namsos kommune
Medlem Caffrey, Anthony Christopher Advokatfirmaet Legalis AS
Medlem Lobben, Eskil Roar TYR Advokatfirma AS
Medlem Schei, Anette Advokatfirmaet Judicia DA