Lovutvalget for skatterett

Leder Amdahl, Cecilie Advokatfirmaet Schjødt AS
Medlem Gamkinn, Hilde Annette Skougstad KPMG Law Advokatfirma AS
Medlem Herde, Daniel Markus Hermod Deloitte Advokatfirma AS
Medlem Hveding, Sverre Advokatfirmaet Selmer AS
Medlem Sandvik, Eyvind Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Medlem Sørbø, Jan Riid Advokatfirma AS
Medlem Wiken, Torbjørn OKEA ASA