Representantskapet

fagdag_M3A3283-FLAT-WEB.jpgRepresentantskapet er Advokatforeningens øverste organ, og skal bl.a. trekke opp hovedlinjene for foreningens virksomhet.

Representantskapets oppbygning

Advokatforeningens representantskap består av alle kretslederne – med ekstra representanter fra de største kretsene. I tillegg møter en representant for hver av faggruppene. Hovedstyrets medlemmer, foreningens generalsekretær og foreningens revisor har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Representantskapets oppgaver

Representantskapet skal trekke opp hovedlinjene for Advokatforeningens virksomhet, behandle og vedta forslag til endringer i vedtektene og/eller i Regler for god advoktskikk, behandle årsberetning og andre saker som fremlegges av hovedstyret og/eller av representantskapets egne medlemmer, vedta rammer for obligatorisk etterutdanning etc.

Representantskapet velger Advokatforeningens leder, nestleder og øvrige medlemmer av hovedstyret og arbeidsutvalg.

Representantskapet velger foreningens valgkomité og revisor.

Medlem Andersen, Lars Berge SANDS Advokatfirma DA
Medlem Andrews, Thomas Advokat Andrews ENK
Medlem Ansnes, Johan Ivar Immer Advokat AS
Medlem Backer, Jan L. Wikborg Rein Advokatfirma AS
Medlem Braastad, Lars Advokatfirma Lohne Krokeide AS
Medlem Brinkmann, Nathalie Helene Advokatfirmaet Brinkmann
Medlem Brodtkorb, Marte Svarstad Advokat Marte Svarstad Brodtkorb
Medlem Dietrichson, Marius Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS
Medlem Falch-Koslung, Bendik Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS
Medlem Fekete, Erik Ad ARMA Advokatfirma AS
Medlem Five, Vibeke Kreftforeningen
Medlem Grindem, Heidi Advokat Heidi Amlie Grindem
Medlem Gundersen, Ingelin Morken AdvokatCompagniet DA
Medlem Hallén, Nora KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Medlem Helberg, Hanne Cecilie B. Gard AS
Medlem Hoaas, Benedicte Advokatselskapet Hoaas AS
Medlem Holm, Ingrid Maria Angell Advokatfirma AS
Medlem Høivang, Lene Advokat Lene Høivang
Medlem Isaksen, Emma Kristin Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA
Medlem Jensen, Kristin Link Advokatfirma AS
Medlem Lium, Kolbjørn Advokat Kolbjørn Lium AS
Medlem Melgård, Monica Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
Medlem Mellbye, Anette Bull & Co Advokatfirma AS
Medlem Mitchell, Brendan Stewart Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma AS
Medlem Moljord, Kåre Idar Advokatfirma Kåre I Moljord
Medlem Myklebust, Knut-Inge Arthur Advokatkontoret 101 AS
Medlem Nordby, Emil Tømmerdal Advokatfirmaet Tømmerdal Nordby
Medlem Olstad, Siri Archer Norge AS
Medlem Osa, Stian Frende Livsforsikring AS
Medlem Risung, Kaare M. Advokatfirmaet Schjødt AS
Medlem Rød, Elisabeth Elden Advokatfirma AS
Medlem Staff, Trygve Advokatfirmaet Staff AS
Medlem Stjernvik, Tatiana Advokatfirmaet Kildebo AS
Medlem Sulland, Frode Advokatfirmaet Sulland AS
Medlem Svanberg, Magnus Brekke Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS
Medlem Sørum, Tom Advokatfirmaet Ness Lundin DA
Medlem Voldsund, Elisabeth Bauta Advokatfirma AS
Medlem Waage, Bjørn Inge LO Juridisk
Medlem Winterhus-Fjeld, Ann Mari Risvoll Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Medlem Østgård, Brynjar Advokatfirmaet Østgård DA
Varamedlem Aanestad, Eirik Brekne Lyse AS
Varamedlem Aarlie, Bjarte Sentrumsadvokaten DA
Varamedlem Arnesen, Rikke FAM Advokat AS
Varamedlem Bråten, Kine Advokatfirma Sekse & Co AS
Varamedlem Bø, Susanne Haver Advokatfirma AS
Varamedlem Eskeland, Ørjan Adius Advokater ANS
Varamedlem Fonn, Robert Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS
Varamedlem Halvorsen, Kristin Nyhus Kvale Advokatfirma DA
Varamedlem Kongevold, Lilly Marie Lister Advokatene AS
Varamedlem Nordgård, Brage Sandnesadvokatene AS