Representantskapet

fagdag_M3A3283-FLAT-WEB.jpgRepresentantskapet er Advokatforeningens øverste organ, og skal bl.a. trekke opp hovedlinjene for foreningens virksomhet.

Representantskapets oppbygning

Advokatforeningens representantskap består av alle kretslederne – med ekstra representanter fra de største kretsene. I tillegg møter en representant for hver av faggruppene. Hovedstyrets medlemmer, foreningens generalsekretær og foreningens revisor har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Representantskapets oppgaver

Representantskapet skal trekke opp hovedlinjene for Advokatforeningens virksomhet, behandle og vedta forslag til endringer i vedtektene og/eller i Regler for god advoktskikk, behandle årsberetning og andre saker som fremlegges av hovedstyret og/eller av representantskapets egne medlemmer, vedta rammer for obligatorisk etterutdanning etc.

Representantskapet velger Advokatforeningens leder, nestleder og øvrige medlemmer av hovedstyret og arbeidsutvalg.

Representantskapet velger foreningens valgkomité og revisor.

Representantskapets arbeidsutvalg består av Marte Svarstad Brodtkorb (leder), Siri Olstad (medlem) og Lars Berge Andersen (medlem).

Medlem Aarlie, Bjarte Sentrumsadvokaten DA
Medlem Ahmed, Aishah Frelsesarmeen
Medlem Amundsen, Rune Alsted Advokatfirma Wigemyr & Co DA
Medlem Andersen, Lars Berge SANDS Advokatfirma DA
Medlem Andrews, Thomas Advokat Andrews ENK
Medlem Ansnes, Johan Ivar Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
Medlem Bachmann, Trond Jarle Advokat Trond Jarle Bachmann
Medlem Backer, Jan L. Wikborg Rein Advokatfirma AS
Medlem Bjurling, Gitte Marie Lundh Advokatfirmaet SGB AS
Medlem Brinkmann, Nathalie Helene Advokatfirmaet Brinkmann
Medlem Brodtkorb, Marte Svarstad Advokat Marte Svarstad Brodtkorb
Medlem Dietrichson, Marius Advokatfirmaet Dietrichson AS
Medlem Dolva, Nicolai Løland Advokatfirmaet Alver AS
Medlem Drivstuen, Veronica Lorentzen Advokat Veronica L. Drivstuen AS
Medlem Eide, Jørgen Aas Tromsø kommune - Kommuneadvokaten
Medlem Eskeland, Ørjan Adius Advokater Ans
Medlem Falch-Koslung, Bendik Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS
Medlem Gjendemsjø, Kristian KPMG Law Advokatfirma AS
Medlem Gjerseth, Ida Advokat Ida Gjerseth
Medlem Gundersen, Ingelin Morken AdvokatCompagniet DA
Medlem Hallén, Nora KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Medlem Holm, Ingrid Maria Angell Advokatfirma AS
Medlem Høivang, Lene Advokat Lene Høivang
Medlem Ilstad, Lise Advokatfirma Tofte Hald AS
Medlem Jensen, Stian Advokathuset Lakselv AS
Medlem Johansen, Hanne Wold Elden Advokatfirma AS - Sandefjord
Medlem Karlsvik, Line Advokatfirmaet Juridix AS
Medlem Lineikro, Helle Cecilie Advokatfirma Tofte Hald AS
Medlem Marqvardsen, Sindre Advokatfirmaet Marqvardsen AS
Medlem Melgård, Monica Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
Medlem Mellbye, Anette Bull & Co Advokatfirma AS
Medlem Mitchell, Brendan Stewart Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma AS
Medlem Moljord, Kåre Idar Advokatfirma Kåre I Moljord
Medlem Nordgård, Brage Sandnesadvokatene AS
Medlem Osa, Stian Frende Livsforsikring AS
Medlem Riibe-Stokland, Elise Advokatfirmaet Øraker AS
Medlem Risung, Kaare M. Advokatfirmaet Schjødt AS
Medlem Rudi, Eirik Advokatfirmaet Kildebo AS
Medlem Sulland, Frode Advokatfirmaet Sulland AS
Medlem Svanberg, Magnus Brekke Advokatfirmaet Dietrichson AS
Medlem Sørum, Tom Advokatfirmaet Ness Lundin DA
Medlem Thore, Susanne Munch Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Medlem Van Der Eynden, André L. Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Varamedlem Arnesen, Rikke FAM Advokat AS
Varamedlem Eian, Lisa Viggen Elden Advokatfirma AS
Varamedlem Halvorsen, Kristin Nyhus Kvale Advokatfirma DA
Varamedlem Lerstad, Ann Cathrine TietoEVRY Norge AS Bergen
Varamedlem Lillestølen, Audun Langseth Advokatfirma da