Representantskapet

fagdag_M3A3283-FLAT-WEB.jpgRepresentantskapet er Advokatforeningens øverste organ, og skal bl.a. trekke opp hovedlinjene for foreningens virksomhet.

Representantskapets oppbygning

Advokatforeningens representantskap består av alle kretslederne – med ekstra representanter fra de største kretsene. I tillegg møter en representant for hver av faggruppene. Hovedstyrets medlemmer, foreningens generalsekretær og foreningens revisor har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Representantskapets oppgaver

Representantskapet skal trekke opp hovedlinjene for Advokatforeningens virksomhet, behandle og vedta forslag til endringer i vedtektene og/eller i Regler for god advoktskikk, behandle årsberetning og andre saker som fremlegges av hovedstyret og/eller av representantskapets egne medlemmer, vedta rammer for obligatorisk etterutdanning etc.

Representantskapet velger Advokatforeningens leder, nestleder og øvrige medlemmer av hovedstyret og arbeidsutvalg.

Representantskapet velger foreningens valgkomité og revisor.

Representantskapets arbeidsutvalg består av Marte Svarstad Brodtkorb (leder), Siri Olstad (medlem) og Lars Berge Andersen (medlem).

Medlem Aarlie, Bjarte Sentrumsadvokaten DA
Medlem Andersen, Lars Berge SANDS Advokatfirma DA
Medlem Andrews, Thomas Advokat Andrews ENK
Medlem Ansnes, Johan Ivar Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
Medlem Backer, Jan L. Wikborg Rein Advokatfirma AS
Medlem Bjurling, Gitte Marie Lundh Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS
Medlem Brinkmann, Nathalie Helene Advokatfirmaet Brinkmann
Medlem Brodtkorb, Marte Svarstad Advokat Marte Svarstad Brodtkorb
Medlem Dietrichson, Marius Advokatfirmaet Dietrichson AS
Medlem Dolva, Nicolai Løland Advokatfirmaet Alver AS
Medlem Falch-Koslung, Bendik Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS
Medlem Fekete, Erik Ad ARMA Advokatfirma AS
Medlem Five, Vibeke Kreftforeningen
Medlem Gjendemsjø, Kristian Elden Advokatfirma AS
Medlem Gundersen, Ingelin Morken AdvokatCompagniet DA
Medlem Hallén, Nora KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Medlem Helberg, Hanne Cecilie B. Å Energi AS
Medlem Holm, Ingrid Maria Angell Advokatfirma AS
Medlem Høivang, Lene Advokat Lene Høivang
Medlem Jensen, Stian Advokathuset Lakselv AS
Medlem Karlsvik, Line Advokatfirmaet Juridix AS
Medlem Lium, Kolbjørn Advokat Kolbjørn Lium AS
Medlem Marqvardsen, Sindre Advokatfirmaet Marqvardsen AS
Medlem Melgård, Monica Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
Medlem Mellbye, Anette Bull & Co Advokatfirma AS
Medlem Mitchell, Brendan Stewart Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma AS
Medlem Moljord, Kåre Idar Advokatfirma Kåre I Moljord
Medlem Myklebust, Knut-Inge Arthur Advokatkontoret 101 AS
Medlem Olstad, Siri Advokat Siri Olstad
Medlem Osa, Stian Frende Livsforsikring AS
Medlem Risung, Kaare M. Advokatfirmaet Schjødt AS
Medlem Rød, Elisabeth Elden Advokatfirma AS
Medlem Staff, Trygve Advokatfirmaet Staff AS
Medlem Stjernvik, Tatiana Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
Medlem Sulland, Frode Advokatfirmaet Sulland AS
Medlem Svanberg, Magnus Brekke Advokatfirmaet Dietrichson AS
Medlem Sørum, Tom Advokatfirmaet Ness Lundin DA
Medlem Thore, Susanne Munch Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Medlem Van Der Eynden, André L. Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Medlem Waage, Bjørn Inge LO Juridisk
Medlem Winterhus-Fjeld, Ann Mari Risvoll Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Medlem Østgård, Brynjar Advokatfirmaet Østgård DA
Varamedlem Aanestad, Eirik Brekne Lyse AS
Varamedlem Arnesen, Rikke FAM Advokat AS
Varamedlem Bergset, Svein Å. Advokatfirmaet Riisa & Co ANS
Varamedlem Bråten, Kine Advokatfirma Sekse & Co AS
Varamedlem Bø, Susanne Haver Advokatfirma AS
Varamedlem Eian, Lisa Viggen Elden Advokatfirma AS
Varamedlem Eskeland, Ørjan Adius Advokater ANS
Varamedlem Fonn, Robert Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS
Varamedlem Halvorsen, Kristin Nyhus Kvale Advokatfirma DA
Varamedlem Kongevold, Lilly Marie Lister Advokatene AS
Varamedlem Lerstad, Ann Cathrine TietoEVRY Norge AS Bergen
Varamedlem Lillestølen, Audun Langseth Advokatfirma DA
Varamedlem Nordgård, Brage Sandnesadvokatene AS