Internasjonalt samarbeid

Advokatforeningens internasjonale arbeid omfatter bl.a. deltagelse i internasjonale organisasjoner, rettshjelpsprosjekter og samarbeid med utenlandske advokatforeninger.

Den internasjonale virksomheten er sammensatt, og har flere formål.

Rammebetingelser for advokatvirksomhet

Advokatforeningens medlemskap i internasjonale organisasjoner bidrar til at foreningen tidlig kan være informert om og oppdatert på internasjonale initiativ og utviklingen av regelverk som også vil påvirke rammevilkår for drift av advokatvirksomhet i Norge. Gjennom medlemskapene står foreningen sterkere og kan få innflytelse på hvilke tiltak som bør iverksettes nasjonalt og hvordan disse tiltakene bør utformes. Direkte kontakt med andre lands advokatforeninger gir også kunnskap om hvordan disse løser utfordringer de møter i sitt arbeid.

Menneskerettigheter og rettsstatsbygging

Det er naturlig at foreningen engasjerer seg i rettssikkerhetsproblematikk også i utlandet. Advokatforeningens ansvar for rett og rettssikkerhet, slik som det er definert i foreningens vedtekter, er i prinsippet et ansvar som ikke er begrenset til Norge. Norske advokater er i en heldig situasjon sammenliknet med kollegaer i mange andre land, og norske advokater har gode muligheter til å vise solidaritet gjennom å støtte opp om og delta i menneskerettighetsarbeid og demokrati- og rettstatsbygging. Advokatforeningens internasjonale rettshjelpsutvalg administrerer foreningens bistandsprosjekter. Deler av virksomheten til Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg er også internasjonalt vinklet.

Kompetanseutvikling

Advokatforeningen søker å ha et internasjonalt engasjement som legger til rette for at medlemmer av foreningen kan jobbe utenlands. Utenlandserfaring kan gi medlemmene ny faglig kompetanse og inspirasjon til å videreutvikle den hjemlige advokatpraksisen.