Rapport om advokaters menneskerettighetsansvar

Advokatforeningen vedtok i 2017 å nedsette et utvalg for å iverksette arbeidet med å fremme FNs veiledende prinsipper om menneskerettigheter i advokatbransjen.

Utvalget innledet arbeidet med en rapport om næringsliv og menneskerettigheter. Rapporten resulterte i to veiledere om advokaters ansvar for at næringslivet respekterer menneskerettighetene, og en anbefaling til menneskerettighetspolicy for advokatfirmaer.

Utvalget bestod av:

  • Advokat Frode Elgesem, Elgesem Advokatfirma AS (utvalgsleder)
  • Advokat Nils Thommessen, Advokatfirmaet Wiersholm AS
  • Advokat Anne Sofie Bjørkholt, Advokatfirmaet BA-HR AS
  • Advokat Siv Blanca Børge-Ask, Union Gruppen
  • Advokatfullmektig Morten Andreas Lind, Advokatfirmaet CLP DA

Her kan du laste ned rapporten om advokaters menneskerettighetsansvar

Her kan du laste ned engelsk versjon av rapporten om menneskerettighetsansvar.

Her finner du veilederne for advokater om næringsliv og menneskerettigheter