Utvalg for yngre forsvarere

Yngre forsvarere Foto: Henrik Skjevestad / Advokatbladet

Utvalg for yngre forsvarere er et fast utvalg under Forsvarergruppen. Utvalget jobber for å skape en sosial og faglig møteplass for yngre forsvarere. Utvalget arrangerer månedlige sosiale treff og jevnlige kurs om relevante temaer, og jobber for å fremme yngre forsvareres interesser.


 • Magnus Torfoss

  Leder

  Advokatfirmaet Hasle AS

  Postboks 2602
  3129 TØNSBERG

  Telefon: 33 01 87 60

 • Andreas Seehusen Karlsbakk

  Nestleder

  Elden Advokatfirma AS

  Postboks 6684, St. Olavs Plass
  0129 OSLO

 • Maren Larsen Borgan

  Medlem

  Elden Advokatfirma AS

  Postboks 6684, St. Olavs Plass
  0129 OSLO

 • Jasmin Gheshlaghi

  Medlem

  Advokatene Christian Wiig & Co AS

  Postboks 896 Sentrum
  7409 TRONDHEIM

  Telefon: 73 87 43 00

 • Vilde Glosemeyer Havrevold

  Medlem

  Fend advokatfirma DA

  Universitetsgata 10
  0164 OSLO

 • Jakob Ulmo

  Medlem

  Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

  Grensen 3
  0159 OSLO

  Telefon: 22 94 15 30

 • Rikke Tangen de Vibe

  Medlem

  Advokatfirmaet de Vibe AS

  C.J. Hambros plass 5
  0164 OSLO