Eiendomsmeglingsutvalget

Eiendomsmeglingsutvalget skal bl.a. jobbe for å styrke advokatens rolle som eiendomsmegler og være et forum for drøfting av faglige spørsmål knyttet til eiendomsmegling.

 • Andreas S. Christensen

  Leder

  KCO Advokater

  Postboks 400
  1302 SANDVIKA

  Telefon: 67 52 23 23

 • Chriss Bjorøy

  Medlem

  Advokatfirmaet Riisa & Co ANS

  Bryggen 15
  5003 BERGEN

  Telefon: 55 30 63 80

 • Øyvind Dahle

  Medlem

  Advokatfirmaet Dahle AS

  Postboks 92
  2901 FAGERNES

  Telefon: 61 36 62 00

 • Knut Hodneland

  Medlem

  Bing Hodneland Advokatselskap DA

  Postboks 1903 Vika
  0124 OSLO

  Telefon: 23 31 59 90

 • Marte Reier

  Medlem

  Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

  Cort Adelersgt 8
  1515 MOSS

  Telefon: 69 27 85 00