Mangfoldsutvalget

Utvalget for å fremme likestilling og mangfold i advokatbransjen (tidl. kvinneutvalget) skal jobbe for mangfold i advokatbransjen, uavhengig av kjønn og bakgrunn.

Utvalget for å fremme kvinneandelen i advokatyrket (kvinneutvalget) har sett det som sitt mandat å omfatte all form for aktivitet som direkte eller indirekte kan bidra til å høyne andelen kvinnelige advokater i Advokatforeningen. Utvalget har jobbet aktivt for å belyse de utfordringer kvinner møter i advokatbransjen, og hva som kan jevne ut ulikhetene.

I tråd med tiden og utviklingen i samfunnet har kvinneutvalget de siste årene diskutert muligheten for å utvide utvalgets nedslagsfelt. Det å jobbe med mangfold i advokatbransjen handler nå om mer enn å øke kvinneandelen. Utvalget ser at det er likhetstrekk i mekanismene som hindrer kvinner å komme opp og frem, og de som hindrer mennesker med minoritetsbakgrunn, funksjonsnedsettelser eller annen legning i det samme.

I sitt møte 23. oktober 2020 vedtok Advokatforeningens hovedstyre å endre utvalgets navn til Utvalg for å fremme likestilling og mangfold i advokatbransjen (Mangfoldsutvalget) fra og med 01.01.2021. Utvalgets fokus blir heretter å jobbe med mangfold i advokatbransjen, uavhengig av kjønn og bakgrunn.

 • Tina Storsletten Nordstrøm

  Leder

  LOs juridiske avdeling

  Youngsgt. 11
  0181 OSLO

  Telefon: 23 06 17 40

 • Mita Chanana Arnet

  Medlem

  Nordea Bank ABP, Filial i Norge

  Postboks 1166 Sentrum
  0107 OSLO

 • Kristine Hasle

  Medlem

  Advokatfirmaet Wiersholm AS

  Postboks 1400 Vika
  0115 OSLO

  Telefon: 21 02 10 00

 • Heidi Jorkjend

  Medlem

  Advokatfirmaet Thommessen AS

  Postboks 1484 Vika
  0116 OSLO

  Telefon: 23 11 11 11

 • Thomas Knutsen

  Medlem

  Ernst & Young Advokatfirma AS

  Postboks 1156 Sentrum
  0107 OSLO

  Telefon: 24 00 24 00

 • Wensing Pytterud Li

  Medlem

  Deloitte Advokatfirma AS

  Postboks 221 Sentrum
  0103 OSLO

  Telefon: 23 27 90 00

 • Thea Susanne Skaug

  Medlem

  DNB Bank ASA

  Postboks 1600 Sentrum
  0021 OSLO

  Telefon: 91504800

 • Ingeborg Tveit

  Medlem

  Stiegler Advokatfirma AS

  Fortunen 1
  5013 BERGEN

  Telefon: 55 21 54 00

 • Hannah Marion Pineda Salvador

  Sekretær

  Den Norske Advokatforening

  Postboks 362 Sentrum
  0102 OSLO

  Telefon: 22 03 50 50