Meklingsutvalget

Utvalget arbeider for utbredelse og utvikling av instituttet «mekling ved advokat», herunder promotering og kvalitetssikring av meklingsarbeid.

 • Frøholm, Geir

  Leder

  SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

  Postboks 1829 Vika
  0123 OSLO

  Telefon: 22 81 45 00

 • Bull, Randi Birgitte

  Medlem

  Bull & Co Advokatfirma AS

  Postboks 2583 Solli
  0203 OSLO

  Telefon: 23 01 01 01

 • Lerheim, Tore

  Medlem

  Homble Olsby advokatfirma AS

  Akersgata 28
  0158 OSLO

  Telefon: 23 89 75 70

 • Lund, Ronny

  Medlem

  Advokatfirmaet Wiersholm AS

  Postboks 1400 Vika
  0115 OSLO

  Telefon: 21 02 10 00

 • Nisja, Ola Øverseth

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00

 • Tveten, Morten

  Medlem

  SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

  Postboks 1829 Vika
  0123 OSLO

  Telefon: 22 81 45 00

 • Holst, Anne Katrine

  Sekretær

  Den Norske Advokatforening

  Kristian Augusts gate 9
  0164 OSLO

  Telefon: 22 03 50 50