Meklingsutvalget

Utvalget arbeider for utbredelse og utvikling av instituttet «mekling ved advokat», herunder promotering og kvalitetssikring av meklingsarbeid.

 • Geir Frøholm

  Leder

  SANDS Advokatfirma DA

  Postboks 1829 Vika
  0123 OSLO

  Telefon: 22 81 45 00

 • Randi Birgitte Bull

  Medlem

  Bull & Co Advokatfirma AS

  Postboks 2583 Solli
  0203 OSLO

  Telefon: 23 01 01 01

 • Tore Lerheim

  Medlem

  Homble Olsby advokatfirma AS

  Akersgata 28
  0158 OSLO

  Telefon: 23 89 75 70

 • Ronny Lund

  Medlem

  Advokatfirmaet Wiersholm AS

  Postboks 1400 Vika
  0115 OSLO

  Telefon: 21 02 10 00

 • Morten Tveten

  Medlem

  SANDS Advokatfirma DA

  Postboks 1829 Vika
  0123 OSLO

  Telefon: 22 81 45 00