Ekspertgruppe mot hvitvasking

Ekspertgruppen har til formål å bidra til å styrke Advokatforeningens arbeid for øke advokaters bevissthet om hvitvaskingsspørsmål og sikre advokaters etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

 • Susanne Munch Thore

  Leder

  Arntzen de Besche Advokatfirma AS

  Postboks 2734 Solli
  0204 OSLO

  Telefon: 23 89 40 00

 • Jan L. Backer

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00

 • Thomas Brandi

  Medlem

  Advokatfirmaet Selmer AS

  Postboks 1324 Vika
  0112 OSLO

  Telefon: 23 11 65 00

 • Einar Edin

  Medlem

  Advokat Einar Edin AS

  Postboks 3151 Elisenberg
  0208 OSLO

  Telefon: 24 11 54 54

 • Tore Mydske

  Medlem

  Advokatfirmaet Thommessen AS

  Postboks 1484 Vika
  0116 OSLO

  Telefon: 23 11 11 11

 • Kristine Frivold Rørholt

  Medlem

  DNB Bank ASA

  Postboks 1600 Sentrum
  0021 OSLO

  Telefon: 91504800

 • Kjersti Tøgard Trøbråten

  Medlem

  Advokatfirmaet Wiersholm AS

  Postboks 1400 Vika
  0115 OSLO

  Telefon: 21 02 10 00

 • Sicilie Tveøy

  Medlem

  Advokatfirmaet Hjort DA

  Postboks 471 Sentrum
  0105 OSLO

  Telefon: 22 47 18 00