Aktuelt

 • Ingelin Morken Gundersen

  Leder

  AdvokatCompagniet DA

  Postboks 483 Sentrum
  5805 BERGEN

  Telefon: 55 55 48 00

 • Bjarte Aarlie

  Medlem

  Sentrumsadvokaten DA

  Markeveien 1 A
  5012 BERGEN

  Telefon: 55 36 31 20

 • Rikke Arnesen

  Medlem

  FAM Advokat AS

  Strandgaten 18
  5013 BERGEN

 • Svein Å. Bergset

  Medlem

  Advokatfirmaet Riisa & Co ANS

  Bryggen 15
  5003 BERGEN

  Telefon: 55 30 63 80

 • Robert Fonn

  Medlem

  Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS

  Postboks 570
  6803 FØRDE

  Telefon: 57 83 39 00

 • Brendan Stewart Mitchell

  Medlem

  Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA

  Thormøhlens gate 53 D
  5006 BERGEN

  Telefon: 55 62 95 00

 • Stian Osa

  Medlem

  Frende Livsforsikring AS

  Postboks 7335
  5020 BERGEN

  Telefon: 03600

 • Ingvild Risnes Skeie

  Medlem

  Harris Advokatfirma AS

  Postboks 4115 Sandviken
  5835 BERGEN

 • Julianne Sellgren

  Varamedlem

  Advokat Julianne Sellgren

  Postboks 226
  5402 STORD

 • Sølvi Nyvoll Tangen

  Varamedlem

  Stiegler Advokatfirma AS

  Fortunen 1
  5013 BERGEN

  Telefon: 55 21 54 00