Børs- og verdipapirhandelrett

 • Tone Merete Østensen

  Leder

  Advokatfirmaet Wiersholm AS

  Postboks 1400 Vika
  0115 OSLO

  Telefon: 21 02 10 00

 • Atle Degré

  Medlem

  Kluge Advokatfirma AS

  Postboks 1548 Vika
  0177 OSLO

  Telefon: 23 11 00 00

 • Tore Mydske

  Medlem

  Advokatfirmaet Thommessen AS

  Postboks 1484 Vika
  0116 OSLO

  Telefon: 23 11 11 11

 • Bjarne Rogdaberg

  Medlem

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00

 • Marianne Sahl Sveen

  Medlem

  Arntzen de Besche Advokatfirma AS

  Postboks 2734 Solli
  0204 OSLO

  Telefon: 23 89 40 00