Børs- og verdipapirhandelrett

 • Bjarne Rogdaberg

  Leder

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00

 • Hege Dahl

  Medlem

  AGP Advokater AS

  Tjuvholmen allé 3
  0252 OSLO

 • Andreas Jarbø

  Medlem

  Advokatfirmaet Selmer AS

  Postboks 1324 Vika
  0112 OSLO

  Telefon: 23 11 65 00

 • Marianne Lind Sahl

  Medlem

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00

 • Sverre Sandvik

  Medlem

  Advokatfirmaet Wiersholm AS

  Postboks 1400 Vika
  0115 OSLO

  Telefon: 21 02 10 00