Fangst, fiskeri og havbruk

 • Kjetil Haare Johansen

  Leder

  Advokatfirma DLA Piper Norway DA

  Postboks 1364 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 24 13 15 00

 • Gerd Aaland Fagerli

  Medlem

  Harris Advokatfirma AS

  Postboks 4115 Sandviken
  5835 BERGEN

 • Tore Fjørtoft

  Medlem

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00

 • Kenneth Mikkelsen

  Medlem

  Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

  Postboks 929
  9259 TROMSØ

  Telefon: 77 66 42 30

 • Mons Alfred Paulsen

  Medlem

  Advokatfirmaet Thommessen AS

  Postboks 43 Nygårdstangen
  5838 BERGEN

  Telefon: 55 30 61 00