Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso

 • Håvard Wiker

  Leder

  Ro Sommernes Advokatfirma DA

  Postboks 1983 Vika
  0125 OSLO

  Telefon: 23 00 34 40

 • Frank C. Aase

  Medlem

  Brækhus Advokatfirma DA

  Postboks 1369 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 23 23 90 90

 • Odd Bovim

  Medlem

  Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn avd. Florø AS

  Postboks 35
  6901 FLORØ

 • Jorunn Kristin Moltu Jacobsen

  Medlem

  Dalheim Rasmussen Advokatfirma ANS

  Postboks 2026 Nordnes
  5817 BERGEN

  Telefon: 55 54 70 70

 • Reidar Myhre

  Medlem

  Advokatfirmaet Thommessen AS

  Postboks 1484 Vika
  0116 OSLO

  Telefon: 23 11 11 11

 • John Aksel Stav

  Medlem

  Bjerkan Stav Advokatfirma AS

  Postboks 8809 Nedre Elvehavn
  7481 TRONDHEIM

  Telefon: 73 80 22 80