Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso

 • Frank C. Aase

  Leder

  Brækhus Advokatfirma DA

  Postboks 1369 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 23 23 90 90

 • Ole Magnus Karlsen

  Medlem

  Advokatfirmaet Berggren AS

  Øraveien 2
  1630 GAMLE FREDRIKSTAD

 • Reidar Myhre

  Medlem

  Advokatfirmaet Thommessen AS

  Postboks 1484 Vika
  0116 OSLO

  Telefon: 23 11 11 11

 • Stine Dalenhag Snertingdalen

  Medlem

  Kvale Advokatfirma DA

  Postboks 1752 Vika
  0122 OSLO

  Telefon: 22 47 97 00

 • John Aksel Stav

  Medlem

  Bjerkan Stav Advokatfirma AS

  Postboks 8809 Nedre Elvehavn
  7481 TRONDHEIM

  Telefon: 73 80 22 80

 • Ellen Synnøve Schult Ulriksen

  Medlem

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Postboks 359 Sentrum
  0101 OSLO

  Telefon: 22 43 30 00