Klima- og miljørett

 • Arne Oftedal

  Leder

  Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

  Postboks 370 Forus
  4067 STAVANGER

  Telefon: 51 82 32 00

 • Cathrine Aulie

  Medlem

  Bærum kommune - Kommuneadvokaten

  Telefon: 67 50 40 50

 • Morten H. Berger

  Medlem

  SANDS Advokatfirma DA

  Postboks 1829 Vika
  0123 OSLO

  Telefon: 22 81 45 00

 • Cathrine Hambro

  Medlem

  Wahl-Larsen Advokatfirma AS

  Fridtjof Nansens Plass 5
  0160 OSLO

  Telefon: 22 01 06 70

 • Aksel Erik Hillestad

  Medlem

  Advokatfirmaet Lund & Co DA

  Postboks 1148 Sentrum
  0104 OSLO

  Telefon: 99 11 99 00

 • Liv Monica Stubholt

  Medlem

  Advokatfirmaet Selmer AS

  Postboks 1324 Vika
  0112 OSLO

  Telefon: 23 11 65 00