Miljø, klima og bærekraft

 • Arne Oftedal

  Leder

  Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

  Postboks 370 Forus
  4067 STAVANGER

  Telefon: 51 82 32 00

 • Cathrine Aulie

  Medlem

  Bærum kommune - Kommuneadvokaten

  Telefon: 67 50 40 50

 • Morten H. Berger

  Medlem

  SANDS Advokatfirma DA

  Postboks 1829 Vika
  0123 OSLO

  Telefon: 22 81 45 00

 • Cathrine Hambro

  Medlem

  Bull & Co Advokatfirma AS

  Postboks 6604 St. Olavs plass
  0129 OSLO

  Telefon: 23 01 01 01

 • Aksel Erik Hillestad

  Medlem

  Fred Olsen & Co.

  Postboks 1159 Sentrum
  0107 OSLO

  Telefon: 22 34 10 00

 • Liv Monica Stubholt

  Medlem

  Advokatfirmaet Selmer AS

  Postboks 1324 Vika
  0112 OSLO

  Telefon: 23 11 65 00