Strafferett og straffeprosess

 • Halvard Helle

  Leder

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00

 • Ann Helen Aarø

  Medlem

  Advokatfirmaet Nordhus og Aarø

  Fridtjof Nansens plass 9
  0160 OSLO

  Telefon: 95883382

 • Anders Brosveet

  Medlem

  Advokatfirmaet Elden DA

  Postboks 6684, St. Olavs Plass
  0129 OSLO

  Telefon: 21 67 10 00

 • Thomas Horn

  Medlem

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00

 • Rene Ibsen

  Medlem

  Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA

  Rosenkrantz' gate 4
  0159 OSLO

  Telefon: 23 10 01 90

 • Karl Nicolai Vogt Skjerdal

  Medlem

  Fend advokatfirma DA

  Universitetsgata 10
  0164 OSLO

 • Frode Sulland

  Medlem

  Advokatfirmaet Sulland AS

  CJ Hambros plass 5
  0164 OSLO

  Telefon: 24 14 53 50

 • Inger Marie Sunde

  Medlem

  Advokatfirmaet Legal AS

  Postboks 12
  4001 STAVANGER

  Telefon: 51 53 82 60