Strafferett og straffeprosess

 • Berit Reiss-Andersen

  Leder

  Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA

  Rosenkrantz' gate 4
  0159 OSLO

  Telefon: 23 10 01 90

 • Anders Brosveet

  Medlem

  Elden Advokatfirma AS

  Postboks 6684, St. Olavs Plass
  0129 OSLO

 • Lars Mathias Enger

  Medlem

  Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

  Grensen 3
  0159 OSLO

  Telefon: 22 94 15 30

 • Bernt Heiberg

  Medlem

  Elden Advokatfirma AS

  Postboks 6684, St. Olavs Plass
  0129 OSLO

 • Christian B. Hjort

  Medlem

  Advokatfirmaet Hjort DA

  Postboks 471 Sentrum
  0105 OSLO

  Telefon: 22 47 18 00

 • Heidi Juritzen

  Medlem

 • Elisabeth Myhre

  Medlem

  Advokatene Berg Ditlev-Simonsen AS

  Kristian Augusts gate 12
  0164 OSLO

  Telefon: 22 11 20 20

 • Stian Mæland

  Medlem

  Lillestrøm kommune

  Postboks 313
  2001 LILLESTRØM

 • Karl Nicolai Vogt Skjerdal

  Medlem

  Fend advokatfirma DA

  Universitetsgata 10
  0164 OSLO

 • Simen Perminow Skjønsberg

  Medlem

  Advokatfirmaet Sulland AS

  CJ Hambros plass 5
  0164 OSLO

  Telefon: 24 14 53 50

 • Frode Sulland

  Medlem

  Advokatfirmaet Sulland AS

  CJ Hambros plass 5
  0164 OSLO

  Telefon: 24 14 53 50