Velferds- og trygderett

 • Thorgeir Hole

  Leder

  Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

  Postboks 2043 Vika
  0125 OSLO

  Telefon: 21 95 55 00

 • Gorm Grammeltvedt

  Medlem

  Grammeltvedt Advokatfirma AS

  Postboks 60 Bekkelagshøgda
  1109 OSLO

 • Olav Lægreid

  Medlem

  Advokatfirmaet Advisio AS

  Postboks 6755 St. Olavs plass
  0130 OSLO

  Telefon: 97772500

 • Anette Schei

  Medlem

  Advokatfirmaet Judicia DA

  Grimmergata 5
  6002 ÅLESUND