Rapport om advokaters menneskerettighetsansvar

Advokatforeningen vedtok i 2017 å nedsette et utvalg for å iverksette arbeidet med å fremme FNs veiledende prinsipper om menneskerettigheter i advokatbransjen.

Utvalget innledet arbeidet med en rapport om næringsliv og menneskerettigheter. Rapporten resulterte i to veiledere om advokaters ansvar for at næringslivet respekterer menneskerettighetene, og en anbefaling til menneskerettighetspolicy for advokatfirmaer.

Utvalget bestod av:

  • Advokat Frode Elgesem, Elgesem Advokatfirma AS (utvalgsleder)
  • Advokat Nils Thommessen, Advokatfirmaet Wiersholm AS
  • Advokat Anne Sofie Bjørkholt, Advokatfirmaet BA-HR AS
  • Advokat Siv Blanca Børge-Ask, Union Gruppen
  • Advokatfullmektig Morten Andreas Lind, Advokatfirmaet CLP DA

Her kan du laste ned rapporten om advokaters menneskerettighetsansvar/engelsk versjon.

Her finner du veilederne for advokater om næringsliv og menneskerettigheter