Hva er bakgrunnen for at du ønsker å bli selvstendig advokat?

Motivasjonen for å starte egen advokatvirksomhet og bli selvstendig spiller en rolle for hvordan du etablerer advokatvirksomheten din.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Veien til suksess som selvstendig advokat forutsetter at du har en forretningsmessig forståelse og evnen til å få samspillet mellom virksomhetsdrift og juridisk saksbehandling til å gå opp i en høyere enhet. Som selvstendig advokat vil du bli utfordret på evnen til å kunne tenke strategisk, ha en sa