Hva er bakgrunnen for at du ønsker du å bli selvstendig advokat?

Motivasjonen for å starte egen advokatvirksomhet og bli selvstendig spiller en rolle for hvordan du etablerer advokatvirksomheten din.

Veien til suksess som selvstendig advokat forutsetter at du har en forretningsmessig forståelse og evnen til å få samspillet mellom virksomhetsdrift og juridisk saksbehandling til å gå opp i en høyere enhet. Som selvstendig advokat vil du bli utfordret på evnen til å kunne tenke strategisk, ha en salgsmessig inngang til utviklingen av kundeporteføljen, kunne bruke regnskap, budsjetter og økonomiske rapporter som styringsverktøy for virksomheten, kunne lede og motivere medarbeidere til å oppnå en felles målsetting mm.

Motivasjonen for å starte egen advokatvirksomhet kan være ganske så ulik. Det samme gjelder kunnskapen om drift av en virksomhet. Men man har en tendens til å vokse med oppgaven. Innsikt og økt kunnskap om driften av din egen virksomhet, som man får når man blir selvstendig, kan gi et annet blikk på klientenes holdninger til sin virksomhet og saker. Plutselig får man en felles referanseramme, når man snakker «virksomhetseier til virksomhetseier». Dette gir seg ofte utslag i at det blir enklere å finne engasjement og glede i sakene man jobber med for klientene. Hver ny sak representerer plutselig en mulighet for forretning og en mulighet for markedsføring med tanke på neste sak.

Enten du ønsker å gjøre noe nytt og «revolusjonerende» for bransjen eller å implementere dine egne verdier i det daglige arbeidet, er målet å etablere egen virksomhet helt fra bunnen. Motivasjonen for å starte egen advokatvirksomhet og bli selvstendig spiller en rolle for hvordan du etablerer og driver advokatvirksomheten din. Du bør på et tidlig stadium formulere de grunnleggende tankene, ideene og holdningene som danner grunnlaget for beslutningen din om å starte egen advokatvirksomhet. I løpet av prosessen bør disse utvikles til en forretningsplan, hvor du har nedtegnet virksomhetens innerste kjerne.