Eierskap – særregler for advokatselskaper

For å sikre at advokatens rådgivning ikke er påvirket av utenforliggende hensyn, er det særregler for eierskap i advokatselskaper.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

For å sikre at advokatens rådgivning ikke er påvirket av utenforliggende hensyn, er det særregler for eierskap i advokatselskaper. En eier (eller deltager) må utøve en «vesentlig del av sin yrkesaktivitet i selskapets tjeneste», jf. dl. §231 andre ledd første punktum. Det er ikke krav til yrkesaktiv