Andre foretaksformer

Advokatvirksomhet kan også organiseres i andre selskapsformer som for eksempel samvirkeforetak.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Etter samvirkeloven defineres et samvirkeforetak som en sammenslutning som har til hovedformål å fremme den økonomiske interessen til medlemmene gjennom deres deltakelse i virksomheten som avtakere, leverandører eller på annen måte. Forutsetningen er at avkastningen, bortsett fra en normal forrentni