Foretaksform - ingen begrensninger, men domstollovens særlige regler gjelder

Lovens utgangspunkt er at advokatvirksomhet må organiseres som enkeltpersonforetak eller som et advokatselskap.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Advokatvirksomhet må drives og organiseres i samsvar med domstolloven kapittel 11 del III. Lovens utgangspunkt er at advokatvirksomhet må organiseres som enkeltpersonforetak eller som et advokatselskap. Domstolloven setter ingen særlige krav til et enkeltpersonforetak, bortsett fra at foretaket må i