Sammenlikning av de ulike foretaksformene

Her finner du en oversikt over, og sammenligning av, de ulike foretaksformene.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

I boken "Organisering av advokatvirksomhet" av Elisabeth Wille finnes oversikt over og en sammenlikning av de ulike foretaksformene hva gjelder etablering, innskudd, nødvendige organer, regnskap og revisjon, resultatfordeling, likning og skatt, ytelser etter Folketrygden, profesjonsansvar, annet ans