Foretaksformenes hyppighet – statistikk

Advokatforeningens bransjeundersøkelse gir oss tall på hvor vanlige de ulike foretaksformene er.

Når det gjelder de ulike foretakformenes hyppighet, viser Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2017/18 at 58 % av advokatvirksomhetene er enkeltpersonforetak, 34 % er organisert som AS, 6 % som DA, 2 % som ANS og 1 % som «annet».

Bransjeundersøkelsen viser samtidig at antallet advokater – enten som partnere, eiere eller ansatte - fordeler seg slik per selskapsform: 79 % av advokatene er tilknyttet AS, DA, ANS eller indre selskap og 21 % av advokatene er tilknyttet enkeltpersonforetak.

Last ned oppsummering av de sentrale tallene fra bransjeundersøkelsen 2018

Bransjeundersøkelsen viser også at det siden 2016 har vært en merkbar nedgang i antallet advokatselskaper som drives som enkeltpersonforetak og en økning i antallet advokatselskaper som drives som aksjeselskaper. En del av årsaken kan være endringene av aksjeloven, herunder aksjeloven § 6-1 første ledd, som trådte i kraft 10. april 2015, hvormed alle aksjeselskaper, uten hensyn til aksjekapitalens størrelse, kan ha et styremedlem.

Last ned oversikt over utviklingstrekkene