Valg av IKT/IT-systemer

Et elektronisk saksbehandlingssystem skal gi god oversikt og bistand i driften, og være effektivt å bruke. Her kan du lese om funksjoner som bør være del av et system for advokatvirksomhet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Advokatforeningen anbefaler å investere i et godt saksbehandlingssystem for advokatvirksomhet. Et elektronisk saksbehandlingssystem skal gi god oversikt og bistand i driften, og være effektivt å bruke. Saksbehandlingssystemene som finnes på markedet varierer noe i innhold, men følgende funksjoner bø