Høyesterettsprøven – Fortrinnsrett til prøvesak

Det kan som utgangspunkt bare være en prøveadvokat i sak som skal behandles av Høyesterett. En eventuell tvist om hvilken advokat som har fortrinnsrett, avgjøres av Advokatforeningen.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Fortrinnsrett til prøvesak Det kan som utgangspunkt bare være en prøveadvokat i sak som skal behandles av Høyesterett. En eventuell tvist om hvilken advokat som har fortrinnsrett til å være prøveadvokat, avgjøres av Advokatforeningen. Etter å ha mottatt begrunnelse fra advokatene som ønsker å være p