Når du blir/er advokatfullmektig eller advokat

Ansettelsesavtalen, advokatfullmektigers arbeidstid, avlønning, oppfølging av deg som advokatfullmektig og prinsipalansvaret, autorisasjon og aktivisering av advokatbevilling, vilkår for advokatbevilling, høyesterettsprøven og tittelbruk.