Veiledning for prinsipal og advokatfullmektig

Prinsipalen har en veiledningsplikt overfor advokatfullmektigen og har ansvaret for at advokatfullmektigen får forsvarlig opplæring og oppfølging. Veiledningsplikten gjelder alle sider ved advokatfullmektigens arbeid.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang