Ansettelsesavtalen

Etter arbeidsmiljøloven § 14-6 skal ansettelsesavtalen inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. For ansettelsesavtaler for advokatfullmektiger, stiller i tillegg Regler for god advokatskikk krav.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang