Interne oppdragsrutiner

Advokatforeningen anbefaler at alle firmaer utarbeider en samlet fremstilling av sine oppdragsrutiner.

Les mer

Sikkerhet og advokaters bruk av IKT-verktøy

Teknologien som benyttes i advokatvirksomhet er i rask utvikling. Utviklingen bringer med seg juridiske utfordringer hvor man må finne løsninger selv om jussen ikke er skrevet for den teknologien som anvendes.

Les mer

Erstatningssaker mot advokater - slik unngår du feil

Advokatforeningen har gjennomgått meldte skadesaker til AIG Europe Ltd, som er sikkerhetsstiller og forsikringsgiver på Advokatforeningens tilbud om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring til enkeltadvokater og de mindre og mellomstore...

Les mer

Risikostyring - Kjenn din profesjonsansvars-forsikring

Vet du hva som står i vilkårene til profesjonsansvarsforsikringen din? Noe annet kan få alvorlige konsekvenser.

Les mer

Veiledning for Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR blir stadig viktigere, også for advokater og advokatfirmaer. CCBE har engasjert seg gjennom å utarbeide god veiledning innen CSR i Guidance I og Guidance II.

Les mer

Arkiv

Mens advokaten praktiserer, er oppbevaring av klientarkivet ikke underlagt noen særskilt lovgivning. Lovverket setter likevel visse rammer.

Les mer

Avvikling av advokatvirksomhet

I forbindelse med nedlegging av advokatvirksomhet er det sentralt å sørge for at klientenes saker ivaretas, enten ved avslutning av klientforholdet eller ved overføring til ny advokat.

Les mer

Oppstart av advokatvirksomhet

Når du skal etablere egen advokatvirksomhet gjelder de alminnelige regler for drift av næringsvirksomhet. I tillegg gjelder spesielle regler for drift av advokatvirksomhet.

Les mer

Last ned Advokatforeningens GDPR-veileder og nye oppdragsbekreftelse

General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) er EUs personvernforordning. Forordningen trådte i kraft i Norge 20. juli 2018.

Les mer

Organisering av advokatvirksomhet

Boken «Organisering av advokatvirksomhet» fra 2014 er en praktisk utredning om de forskjellige måter advokater kan organisere sitt samarbeid og sin virksomhet på. Du kan laste ned boken her.

Les mer

Vold og trusler

Veiledning for dem som er, eller blir, utsatt for vold/trusler, eller har kollegaer som er utsatt for dette.

Les mer