Registreringer før oppstart

Her finner du informasjon om Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, MVA-registeret, registrering av personvernombud, kravet om revisor, om plikten til å betale bidrag og om oppstartsmelding til Tilsynsrådet.

Les mer

Sikkerhetsstillelse, forsikringer og pensjon

Du må stille sikkerhet og ha en profesjonsansvarsforsikring, kanskje også yrkesskadeforsikring. Her finner du Advokatforeningens anbefaling til forsikringer i advokatvirksomhet.

Les mer

Krav til drift

Her kan du lese om hvitvaskingsregelverket og dine plikter som følger av det, GDPR, arkivhold, taushets- og fortrolighetsplikten, og dine plikter i henhold til de advokatetiske reglene, tjenesteloven og markedsføringsloven.

Les mer

Rutiner og anbefalinger

Gode rutiner og å være faglig ajour minimerer risikoen for feil og ansvar. Her finner du også Advokatforeningens anbefaling til IKT-rutiner, forslag til oppdragsbekreftelse og informasjon om aktuelle oppstartstilbud.

Les mer