Arkivhold

Som advokat har du til enhver tid mange ulike typer dokumenter til oppbevaring, både i papirform og elektronisk. Deler av arkivet knytter seg til driften av advokatvirksomheten, men den vesentligste delen av dokumentene knytter seg til advokatoppdragene.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Advokaters arkiver Når det gjelder oppbevaring av dokumenter knyttet til driften av advokatvirksomheten må du sørge for at du oppfyller kravene lovgivningen stiller, for eksempel til håndtering og oppbevaring av dokumentasjon fra selskapsorganene og regnskapsdokumenter. Se eget punkt om kravene til