Behandlingen av personopplysninger og GDPR

Hvordan etablere et personvern i advokatvirksomheten som er i samsvar med GDPR? Her finner du Advokatforeningens veileder om GDPR.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Veileder om advokatvirksomheters etterlevelse av GDPR General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) er EUs personvernforordning. Forordningen ble innført i norsk rett gjennom henvisning i ny personopplysningslov, og trådte i kraft i Norge 20. juli 2018. Personvernforordningen er dels en videref