Krav i Regler for god advokatskikk

RGA slår fast prinsippene om advokatens uavhengighet og klientens krav på fortrolighet, men også for eksempel hvordan du som advokat skal opptre i møte med media og hvordan du kan markedsføre din virksomhet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

I domstolloven § 224 første og andre ledd heter det: Advokatvirksomhet skal utøves i samsvar med god advokatskikk. Det hører til kravet om god advokatskikk blant annet at advokatvirksomhet skal utøves grundig, samvittighetsfullt og i overensstemmelse med hva berettigede hensyn til klientenes tarv ti