Markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften

Etter markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften plikter selger av tjenester til forbrukere å opplyse om pris så langt det er praktisk mulig.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Dersom du som advokat tilbyr dine tjenester til forbrukere skal du gi fullstendig pris på de tjenestene du tilbyr, jf. prisopplysningsforskriften § 10 første ledd. Dersom stykkprisen på den enkelte tjeneste varierer innenfor et bestemt intervall, skal du oppgi høyeste og laveste pris innenfor interv