Taushetsplikten og fortrolighetsplikten

Advokatens taushetsplikt er en forutsetning for oppfyllelse av borgernes rett til konfidensiell juridisk bistand

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Taushetsplikten Det er et grunnleggende prinsipp i enhver rettsstat at borgerne skal ha adgang til juridisk bistand i fortrolighet. Denne rettigheten er forankret i Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. Eventuelle unntak fra taushetsplikten må innfri vilkårene i EMK artikkel 8 nr. 2. Videre er taushet