Tjenesteloven

Tjenesteloven pålegger deg som advokat å gi en rekke opplysninger til potensielle kunder.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Etter tjenesteloven § 20 første ledd skal følgende opplysninger gis uoppfordret til klienter: Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Yrkestittelen er advokat og tittelen er gitt i Norge. I tillegg skal du opplyse om eventuelt bransjeorgan hvor du er r