Betale bidrag til Disiplinærnemnden og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Når Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har mottatt meldingen om oppstart, vil du motta giro for betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden.

Som praktiserende advokat plikter du å betale bidrag til Tilsynsrådet jf. dl. § 225 femte ledd. Du plikter også å betale bidrag til Disiplinærnemnden årlig, jf. dl. § 227 sjette ledd. Begge bidragene betales til Tilsynsrådet. Bidraget skal betales senest den dag virksomheten begynner, jf. advokatforskriften § 4-3 andre ledd og § 5-2. Dersom du melder oppstart etter 30. juni det enkelte år, betales halvt bidrag.

For 2019 er bidraget til Tilsynsrådet kr 3000,- og til Disiplinærnemnden kr 1200,-

Du vil først bli registrert som praktiserende advokat hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet når bidragene er registrert innbetalt hos Tilsynsrådet.

Med unntak for det første driftsåret, vil Tilsynsrådet sende deg faktura for de årlige bidragene via Altinn. Fakturaen blir sendt til din private Altinn konto (kontoen som er tilknyttet personnummeret), og du blir varslet om mottak av faktura via sms eller epost, eller begge deler, avhengig av hva dine personlige innstillinger er på Altinn.

Bidraget skal betales innen 30. april hvert år. Ved oversittelse av fristen, skal det betales dobbelt bidrag, jf. advokatforskriften § 4-3 andre ledd og § 5-2.