Betale bidrag til Disiplinærnemnden og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Når Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har mottatt meldingen om oppstart, vil du motta giro for betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Som praktiserende advokat plikter du å betale bidrag til Tilsynsrådet jf. dl. § 225 femte ledd. Du plikter også å betale bidrag til Disiplinærnemnden årlig, jf. dl. § 227 sjette ledd. Begge bidragene betales til Tilsynsrådet. Bidraget skal betales senest den dag virksomheten begynner, jf. advokatfor