Registrering i Foretaksregisteret

Registrering i Foretaksregisteret gir bl.a. vern av foretaksnavnet og firmaattest.

Alle næringsdrivende foretak – med avgrenset så vel som med uavgrenset ansvar – skal som hovedregel registreres i Foretaksregisteret. Dersom du skal drive din advokatvirksomhet som et enkeltpersonforetak med fire eller færre ansatte, har du imidlertid ingen plikt til å registrere foretaket i Foretaksregisteret, men du kan gjøre det på frivillig grunnlag. En registrering i Foretaksregisteret gir et foretak:

  • Rett til å drive næringsvirksomhet,
  • vern av foretaksnavn som gir rettsvernet navn,
  • firmaattest som legitimasjon overfor långivere, tinglysnings-, avgifts-, og tollmyndigheter,
  • legitimasjon for utøvende personer i et foretak.

Se Brønnøysundregistrene for mer informasjon og registrering.