Registrering i Foretaksregisteret

Registrering i Foretaksregisteret gir bl.a. vern av foretaksnavnet og firmaattest.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Alle næringsdrivende foretak – med avgrenset så vel som med uavgrenset ansvar – skal som hovedregel registreres i Foretaksregisteret. Dersom du skal drive din advokatvirksomhet som et enkeltpersonforetak med fire eller færre ansatte, har du imidlertid ingen plikt til å registrere foretaket i Foretak