Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Alle virksomheter som skal kreve inn mva på varer og tjenester de selger, må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Som hovedregel må alle næringsdrivende, herunder advokater, som har omsatt for mer enn 50 000 kroner de siste 12 månedene betale, kreve inn og rapportere merverdiavgift. Merverdiavgiftsloven er lite spesifikk hva gjelder hvilken enhet som skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. I mval. § 2-1 h