Må jeg registrere personvernombud hos Datatilsynet?

Etter personvernforordningen har visse typer av private virksomheter plikt til å ut utpeke et personvernombud.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Personvernombudet skal være en person med dybdekunnskap om personvernlovgivning og - praksis som skal bistå virksomheten med å føre tilsyn med den interne overholdelsen av forordningen. Etter personvernforordningen artikkel 37 skal private virksomheter utpeke personvernombud hvis: virksomhetens hove