Melde oppstart til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Oppstart av advokatvirksomhet må meldes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Den skriftlige meldingen til Tilsynsrådet skal inneholde:

  • Advokatens navn
  • Fødselsnummer
  • Organisasjonsnummer
  • Selskapsform
  • Firmanavn
  • Firmaadresse
  • Telefonnummer og evt. faksnummer og e-postadresse
  • Erklæring om sikkerhetsstillelse
  • Villighetserklæring fra statsautorisert eller registrert revisor
  • Informasjon og/eller dokumentasjon om revisjonsforholdet

Du plikter også å underrette Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ved ev. senere endring av kontaktinformasjon og selskapsform.

Når Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har mottatt meldingen om oppstart, vil du motta giro for betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden, se eget punkt om betaling av bidrag.

På Tilsynsrådets nettsider finner du mer informasjon om oppstartsmeldingen.