Melde oppstart til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Oppstart av advokatvirksomhet må meldes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Den skriftlige meldingen til Tilsynsrådet skal inneholde: Advokatens navn Fødselsnummer Organisasjonsnummer Selskapsform Firmanavn Firmaadresse Telefonnummer og evt. faksnummer og e-postadresse Erklæring om sikkerhetsstillelse Villighetserklæring fra statsautorisert eller registrert revisor Informas