Villighetserklæring fra statsautorisert eller registrert revisor

Ved melding om oppstart, må du legge ved villighetserklæring fra statsautorisert eller registrert revisor.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Uavhengig av valg av foretaksform er advokater fullt ut regnskaps- og revisjonspliktige. Ved melding om oppstart av advokatvirksomhet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, må du legge ved villighetserklæring fra statsautorisert eller registrert revisor. I en villighetserklæring bekrefter revisor a