Villighetserklæring fra statsautorisert eller registrert revisor

Ved melding om oppstart, må du legge ved villighetserklæring fra statsautorisert eller registrert revisor.

Uavhengig av valg av foretaksform er advokater fullt ut regnskaps- og revisjonspliktige. Ved melding om oppstart av advokatvirksomhet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, må du legge ved villighetserklæring fra statsautorisert eller registrert revisor. I en villighetserklæring bekrefter revisor at han/hun påtar seg oppdraget med å utføre revisjon av et advokatvirksomheten din.

Virksomhetens organisasjonsnummer må fremkomme av villighetserklæringen.

Revisjonsselskaper med lang erfaring fra revisjon av advokatvirksomheter er bl.a. Stiansen & Co, Ernst & Young og RSM Norge AS.