Virksomhetens navn

Ordet «advokat» må inngå i foretaksnavnet.

I tillegg til de krav som følger av foretaksnavneloven, krever domstolloven § 231 tredje ledd at ordet «advokat» må inngå i foretaksnavnet til selskaper som driver advokatvirksomhet. Du kan imidlertid velge et kommunikasjonsnavn for virksomheten, som ikke inneholder ordet «advokat».

Det følger av ftnavnl. § 2-2 siste ledd at sammensetninger som «advokataksjeselskap» ikke er tillatt. Foretaksnavnet behøver ikke inneholde noe personnavn. Betegnelsen «Co» er ingen foretaksbetegnelse, og et foretaksnavn som «Advokatfirmaet Peder Aas & Co AS» er derfor lovlig.