Virksomhetens navn

Ordet «advokat» må inngå i foretaksnavnet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

I tillegg til de krav som følger av foretaksnavneloven, krever domstolloven § 231 tredje ledd at ordet «advokat» må inngå i foretaksnavnet til selskaper som driver advokatvirksomhet. Du kan imidlertid velge et kommunikasjonsnavn for virksomheten, som ikke inneholder ordet «advokat». Det følger av ft