Menneskerettigheter og advokatvirksomhet

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter gjelder for alle typer næringsvirksomhet, og det er ikke tvilsomt at prinsippene også gjelder for advokater og advokatfirmaer.

Advokatforeningen vedtok i 2017 å nedsette et utvalg for å iverksette arbeidet med å fremme FNs veiledende prinsipper om menneskerettigheter i advokatbransjen.

Utvalget bestod av:

  • Advokat Frode Elgesem, Elgesem Advokatfirma AS (utvalgsleder)
  • Advokat Nils Thommessen, Advokatfirmaet Wiersholm AS
  • Advokat Anne Sofie Bjørkholt, Advokatfirmaet BA-HR AS
  • Advokat Siv Blanca Børge-Ask, Union Gruppen
  • Advokatfullmektig Morten Andreas Lind, Advokatfirmaet CLP DA

Utvalget innledet arbeidet med en rapport om næringsliv og menneskerettigheter. Rapporten resulterte i to veiledere om advokaters ansvar for at næringslivet respekterer menneskerettighetene, og en anbefaling til menneskerettighetspolicy for advokatfirmaer.

Den ene veilederen er utarbeidet for advokatvirksomhet generelt, den andre gjelder spesifikt for bedriftsadvokater. Veilederne gir konkrete råd og informasjon om hvordan norske advokater bør gjennomføre FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter fra 2011. FNs veiledende prinsipper er anerkjent som den ledende globale standarden for næringslivets menneskerettighetsansvar, og gjelder for alle typer næringsvirksomhet, inklusive advokater og advokatfirmaer. Veilederne inngår i et større arbeid med å fremheve norske advokaters ansvar for å inkludere rådgivning om mulige menneskerettighetsbrudd i tilfeller hvor det er aktuelt som en del av sine juridiske tjenester.

Advokatforeningen har også utarbeidet en menneskerettighetspolicy, som foreningen anbefaler at advokatfirmaene innarbeider og gjennomfører i sin virksomhet.

Her kan du lese rapporten om advokaters menneskerettighetsansvar /engelsk versjon

Her kan du lese veilederen for advokater og advokatvirksomhet.

Her kan du lese veilederen for bedriftsadvokater.

Her er Advokatforeningens eksempel på menneskerettighetspolicy for advokatfirmaer.