Utredning om selskapsrettslige problemer når en advokat er styremedlem

Professor Johan Giertsen har på oppdrag fra Advokatforeningen vurdert hvorvidt det er problematisk for advokater å være styremedlem i selskaper som de yter juridiske tjenester til.

I utredningen drøfter professor Giertsen selskapsrettslige problemer som kan reise seg når en advokat er medlem av styret i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap og når advokaten, eller det advokatfirma hvor advokaten er eier/medeier eller arbeidstaker, har selskapet som klient.

Rapporten fra 2003 konkluderer med at det verken er juridisk problematisk eller fare for å komme i konflikt med norske eller internasjonale prinsipper for god eierstyring ved en slik kombinasjon. Giertsen oppfordrer likevel til åpenhet rundt slike styreverv.

Her kan du lese professor Giertsens utredning (.pdf)

Her kan du lese Advokatforeningens anbefaling for advokater med styreverv.