Informasjon til innklaget advokat

Informasjon om bl.a. disiplinærsystemet, klagesaksbehandlingen, saksbehandlingstid, mulige reaksjoner og behandling av personopplysninger.

Les mer

Informasjon om det å klage på advokat

Dersom du mener at en advokat har brutt Regler for god advokatskikk, kan du klage til disiplinærmyndighetene. Du kan også klage dersom du mener at advokaten har krevd for høyt salær.

Les mer