Innklagede advokats rettigheter

Her finner du informasjon som er relevant for innklagede advokat å vite i forbindelse med en disiplinærklage.

Les mer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker. Vedtatt av hovedstyret den 28. mars 2014, jf. Advokatforeningens vedtekter § 8-1 siste ledd.

Les mer