Autorisasjon og aktivisering av advokatbevilling

Det er du som prinsipal som må søke om å få advokatfullmektigen autorisert for deg. Dersom du skal ansette en advokat, må melding om bytte av firma, alternativt melding om aktivisering av bevilling (oppstartsmelding), sendes til Tilsynsrådet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang