Når du blir/er arbeidsgiver

Rekrutteringsprosessen, ansettelsesavtalen, lønnsregnskap, avlønning, registrering i AA-registeret, forsikringer, prinsipalansvaret, vilkår for advokatbevilling, tittelbruk, personalhåndbok, HMS, rutiner og retningslinjer.